32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Informacje o serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Mysłowice

 

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Mysłowice został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:

  • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej,
  • BIP MM – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mysłowice

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Mysłowice, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez mysłowicką Straż Miejską. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w górnej części serwisu w postaci dedykowanego menu (koloru czerwonego):

  1. Informacje o jednostce.
  2. Struktura organizacyjna.
  3. Ogłoszenia.
  4. Praca.
  5. Finanse.
  6. Sprawozdania.
  7. Prawo
  8. Jak załatwić sprawę.

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł zakładki.

Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu zostały określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Skip to content