32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Straż Miejska Mysłowice

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu informacyjnego

Straż Miejska Mysłowice

41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7

Telefon

32 2222164 , 511 468 564

Pracujemy

6:00 – 22:00

Z ostatniej chwili...

W miasto ruszyły patrole rowerowe!

Od początku maja, na terenie całego miasta, spotkać można patrole rowerowe strażników miejskich oraz policjantów. Poruszanie się jednośladem, umożliwia funkcjonariuszom dotarcie do miejsc, w których spodziewa się ich …

czytaj dalej

12 Biathlon Wiosenny Śląskiej IPA

W dniu 11.05.24 r. w Chorzowie na terenie strzelnicy EMJOT oraz terenie przylegającym odbył się 12 Biathlon Wiosenny Śląskiej IPA. W zawodach wziął udział nasz strażnik, spec. Karol Cichowski. Podczas imprezy uczestnicy…

czytaj dalej

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki wiekopomnego aktu prawnego – Konstytucji 3 Maja – którą przyjęto jako pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą – na świecie. ..

czytaj dalej

Profilaktyka w Twórczej Czwórce

W dniu 24.04.2024r, Mysłowiccy Strażnicy Miejscy odwiedzili Miejskie Przedszkole nr. 4, znajdujące się przy ul. Wyspiańskiego. Funkcjonariusze przeprowadzili prelekcje profilaktyczne ”Autochodzik”. Program ten ma na celu edukację …

czytaj dalej

Prelekcje w Szkole Podstawowej nr 14

W dniu 25.04.2024r Mysłowiccy Strażnicy Miejscy wraz z Policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, przeprowadzili prelekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Mysłowicach…

czytaj dalej

Profilaktyka w mysłowickich szkołach

W kwietniu, mysłowiccy Strażnicy Miejscy, przeprowadzili prelekcje w kilku miejskich szkołach. W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Mysłowicach, Strażnicy wraz z profilaktykiem z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, przeprowadzili …

czytaj dalej

Straż Miejska Mysłowice

Głowne zadania straży zmierzające do zapewnienia porządku publicznego w naszym mieście realizują funkcjonariusze Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, z którym ściśle współpracuje Zespół Monitoringu.

Referat Patrolowo-Interwencyjny

Funkcjonariusze pełnią służbę całodobowo i realizują ustawowe zadania oraz bieżące interwencje przekazywane przez dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice. Patrole realizowane są w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, a w okresie letnim również w rowerowych.

Zadania i priorytety

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, które realizują strażnicy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz charakterystyką wykroczeń, które najczęściej napotykają w terenie.

Zespół Monitoringu

Zespól monitoringu to pięciu operatorów, którzy nieprzerwanie, 24 godziny na dobę obserwują obraz z 40 kamer systemu monitorującego teren naszego miasta. Informacje o zauważonych nieprawidłowościach natychmiast są przekazywane do Zespołu Dyżurnych.

Działania Zespołu

Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką, organizacją oraz wykazem kamer Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego wraz z ich umiejscowieniem oraz obrazem jaki rejestrują.

Straż Miejska Mysłowice to także:

Zespól Profilaktyki, który realizuje ustawowe zadania dotyczące informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a przede wszystkim uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zjawisk kryminogennych, popełniania przestępstw i wykroczeń. Nad wszystkimi działami straży czuwa Zespół Dyżurnych, który koordynuje wszystkie działania sobie funkcjonariuszy.

Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska

Profilaktyka to także część działalności Straży Miejskiej Mysłowice. Zajęcia, które realizują strażnicy w/w Referatu, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz potrzeb pedagogów i z powodzeniem są już prowadzone od kilkunastu lat.

Nasze programy

Zapraszamy do zapoznania się z programami, które w ramach prelekcji prezentują funkcjonariusze Referatu wraz z ich krótkim opisem oraz podziałem na kategorie wiekowe.

Zespół Dyżurnych

Zespół tworzą strażnicy odpowiednio przeszkoleni, z wieloletnim doświadczeniem – nierzadko ponad dwudziestoletnim – którzy większą część okresu zatrudnienia spędzili w terenie doskonale poznając topografię miasta oraz charakterystyki poszczególnych dzielnic.

Zadania

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem obowiązków i zadaniami, które realizują strażnicy pełniący służbę na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice.

Struktura

Straży Miejskiej Mysłowice

Od 01.07.2011 r. Straż Miejska w Mysłowicach posiada status jednostki organizacyjnej. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin Straży Miejskiej.
Strażą kieruje Komendant  powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Komendant

mgr Dawid Skutela

Komendantem Straży Miejskiej w Mysłowicach jest mgr Dawid Skutela. Nowy Komendant pełni swoją funkcję od 23 maja 2019 r.
Pan Dawid Skutela rozpoczął pracę w  Straży Miejskiej Mysłowice w czerwcu 2006 r., kiedy jednostka była jeszcze wydziałem Urzędu Miasta Mysłowice. Przez te trzynaście lat pracował w służbie patrolowej. Od 2018 roku pełnił obowiązki Kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego.

Nasz nowy Komendant ukończył studia wyższe na kierunku: resocjalizacja, jest czynnym zawodnikiem wschodnich sztuk walki takich jak karate i Ju–Jitsu. Posiadanymi umiejętnościami chętnie dzieli się podczas treningów z innymi strażnikami, co pozwala im na m.in. skuteczne podejmowanie interwencji.
Komendant Dawid Skutela jest od urodzenia mieszkańcem Mysłowic i jako wieloletni pracownik naszej jednostki ma ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi, co w połączeniu ze znajomością specyfiki miasta z pewnością pozwoli mu na efektywne zarządzanie podległą mu jednostką.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem naszej jednostki zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące m.in. statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działania, kompetencji, trybu działania, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, itp.

Zapraszamy także

Skip to content