32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Zwierzęta

Obowiązki właścicieli


 

Posiadanie  zwierzęcia to nie tylko przyjemność, ale i związane z nim obowiązki, których nieprzestrzeganie może rodzić różne następstwa prawne, zarówno te wynikające z prawa o wykroczeniach, prawa karnego jak i cywilnego. Obowiązki te ciążą głównie na właścicielu zwierzęcia, ale odpowiedzialność karną lub cywilną może ponieść także osoba, która zwierzęciem opiekowała się w czasie gdy doszło do jakiegoś zdarzenia.

Obowiązki, te wynikają z niżej podanych aktów prawnych:

 1. Ustawa z dn. 21.08.1997r. o ochronie zwierząt, (Dz. U. Nr 111, poz.724, ze zmianami, tekst jednolity z 21.05.03r, Dz. U. Nr 106, poz. 1002),
 2. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zmianami),
 3. Uchwała Nr VII/92/15 Rady Miasta Mysłowice z dn. 26 marca 2015 r. – w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice,

 

Pies – to najpopularniejsze zwierzę przetrzymywane przez człowieka. W funkcjonującym w przestrzeni publicznej sloganie „Pies przyjacielem człowieka” jest wiele prawdy, ale czy wszyscy właściciele psów są przyjaciółmi innych ludzi?

Wielu mieszkańców naszego miasta posiada psy różnych ras i wielkości, ale często zapominają o takich podstawowych obowiązkach jak trzymanie psa na smyczy czy usuwanie odchodów pozostawionych przez psa.  Pamiętać należy, że nie każdy chce być obwąchiwany przez jakiegoś psa i że są alergicy uczuleni na psią sierść. Nie należy także do przyjemności chodzenie po chodnikach czy alejkach „ozdobionych” psimi odchodami.

 

Pamiętaj

 

 • place zabaw i piaskownice są dla dzieci, nie dla psów
 • w miejscu publicznym psa należy prowadzić na smyczy, a psa agresywnego także z założonym kagańcem
 • odchody pozostawione przez psa należy bezzwłocznie usuwać
 • psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy licząc od dnia ostatniego szczepienia
 • pies, który zranił człowieka, musi być natychmiast doprowadzony przez właściciela lub opiekuna do lekarza weterynarii celem poddania go obserwacji

Pomyśl

 

 • Czy chcesz aby Twój pies wyrządził komuś krzywdę ?
 • Czy pozostawione na chodniku psie odchody nie przeszkadzają Ci ?
 • Czy chcesz, aby dzieci bawiły się w piaskownicy zanieczyszczonej odchodami Twojego psa ?

fot. pies bez opieki

fot. psie odchody na placu zabaw

fot. porzucony szczeniak

Obowiązków związanych z posiadaniem psa jest niewiele, ale ich przestrzeganie znacznie poprawi stan porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście.

Straż Miejska Mysłowice

Skip to content