32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Spalanie odpadów

Słowo SMOG odmieniane było, jest i będzie we wszystkich przypadkach. Jest to mieszanka wilgotnego powietrza z dymem, a powstaje poprzez skumulowanie się znacznej ilości zanieczyszczeń na niewielkim obszarze. Stężenie zależne jest od warunków atmosferycznych, pory roku oraz ukształtowania terenu.

Jedną z głównych przyczyn okresowego pogarszania się powietrza jest spalanie śmieci w przydomowych paleniskach. Przy spalaniu odpadów w niskich temperaturach – a takie panują w przydomowych piecach – do atmosfery wydobywa się nieoczyszczony dym, zawierający różnego rodzaju szkodliwe substancje. Ponadto spalanie śmieci powoduje osadzanie się w kominie mokrej, szklistej sadzy, która nie tylko go niszczy, ale może być przyczyną zapalenia się jej w przewodzie kominowym.

Inną przyczyną nadmiernego wydzielania się spalin są stare piece grzewcze. Wysłużone kotły grzewcze nie należą ani do ekologicznych ani bezpiecznych, gdyż nie spełniają żadnych europejskich standardów. W wielu przypadkach są też nieprawidłowo używane, gdyż ich konstrukcja pozwala na spalanie dosłownie wszystkiego. Rozwiązaniem, które pozwoli wyeliminować zagrożenie i zminimalizuje powszechne zatruwanie całego środowiska, jest wymiana starych urządzeń na nowe. Wykorzystanie nowych technologii sprawia, że kotły są nie tylko bezpieczniejsze, ale przede wszystkim bardziej ekonomiczne.

Co jakiś czas na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pojawiają się komunikaty o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, takie jak zamieszczone poniżej.

Celem zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza i doprowadzenia do tego, aby komunikat ten informował o poprawie powietrza, w dniu 7 kwietnia 2017 Sejmik Śląski przegłosował uchwałę „antysmogową” dla całego województwa śląskiego. Obowiązywać będzie od 1 września 2017 r. a wprowadza zasadnicze zmiany.
W myśl nowej uchwały, nie będzie można stosować między innymi węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Będzie obowiązek wymiany kotłów c.o. w województwie śląskim. Założono trzy daty graniczne ich zmiany, w zależności od długości lat użytkowania. Treść nowej Uchwały Nr V/361/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego.

Straż Miejska ostrzega, że w przypadku stwierdzenia spalania śmieci w nieprzeznaczonych do tego instalacjach (kotły C.O., piece, ogniska) grożą sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Grzywna może wynieść nawet 5 tys. złotych.

oprac. Piotr Kurzac, 31 maj 2017 r.
Skip to content