32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Profilaktyka

Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska

 

Profilaktyka to także część działalności Straży Miejskiej Mysłowice. Zajęcia, które realizują strażnicy Referatu Profilaktyki i Ochrony Środowiska, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz do potrzeb pedagogów. W trakcie kilkunastu lat prowadzonych zajęć funkcjonariusze byłego Zespołu Profilaktyki, a obecnego Referatu, wypracowali własne programy, z którymi dotarli do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych w mieście.

Referat profilaktyki poszerzył zakres swego działania włączając się m.in. w działania lokalnych stowarzyszeń, pomagając przy organizacji wszelkiego typu imprez promujących przestrzeganie prawa oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Co roku jako Straż Miejska Mysłowice bierzemy aktywny udział w wielu organizowanych festynach, piknikach oraz imprezach organizowanych na terenie Mysłowic.

Należy pamiętać, że zajęcia ze strażnikiem mogą być pomocą w procesie wychowawczym, ale go nie zastępują lecz wspierają wiedzą w temacie tak ważnym dla wszystkich wychowawców, jakim jest bezpieczeństwo wychowanków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność o prowadzenie zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, jak również dla dorosłych w tym naszych seniorów. Prowadzone zajęcia to m.in. samoobrona oraz pierwsza pomoc. Programy te zostały stworzone i są realizowane przez naszych funkcjonariuszy tj. st.insp. Sebastian STACHOŃ oraz mł.spec. Karol CICHOWSKI, którzy są wykwalifikowanymi instruktorami samoobrony, kickboxingu oraz walki wręcz w bliskim kontakcie. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają swoją sprawność fizyczną, nabierają pewności siebie, zdobywają wiedzę dotyczącą zagrożeń jakie mogą ich spotkać, a przede wszystkim aktywnie spędzają czas.

Wszelkie dodatkowe informacje w  zakresie działań profilaktycznych można uzyskać bezpośrednio od funkcjonariuszy Referatu profilaktyki i Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Mysłowicach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-13.30 pod numerem telefonu: +48 32 222 21 64. Zgłoszenie dotyczące skorzystania z zajęć profilaktycznych można kierować  na adres e-mail:  profilaktyka.sm@myslowice.pl

REFERAT PROFILAKTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Sebastian Stachoń

St. Inspektor

Karol Cichowski

Mł. Specjalista

Dorota Garszczynska

St. Strażnik

Grażyna Januszewicz

Strażnik

Sylwia Lipińska

Strażnik

Sara Osińska

Mł. Strażnik

Napisz do nas

7 + 6 =

Skip to content