32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Strażnicy Miejscy, w czasie trwania codziennej służby, zwracają uwagę na wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi publicznemu.
Kilokukrotnie kontrolują oni Parki Miejskie – Park Zamkowy, Promenadę, Górkę Slupecką, Park Słupna oraz tereny użyteczności publicznej – Kąpielisko Hubertus, psie wybiegi, miasteczka rowerowe i część ”Wesołej Fali”.
Ponadto, funkcjonariusze kontrolują miejsca, w których może dochodzić do zanieczyszczania/zaśmiecania środowiska przez osoby trzecie.
W związku ze zwiększająca się liczbą interwencji, przypominamy o zakazie spożywania alkoholu w Parkach Miejskich oraz o prawidłowym użytkowaniu miejsc, które są przeznaczone do robienia ognisk, jak i szanowaniu mienia miejskiego tj. Ławek, huśtawek oraz urządzeń sensorycznych, które znajdują się w parkach oraz całym mieście.

  • Art. 145 KW – Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
  • Art. 43’1 UoWTPA – Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
    podlega karze grzywny.
  • Art. 143 KW – Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę,
    podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Oprac. A.Szeliga

Skip to content