32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Autochodzik z przedszkolakami

W dniu 20.03.2024r Mysłowiccy Strażnicy Miejscy, po raz kolejny przeprowadzili zajęcia profilaktyczne ”Autochodzik” z dziećmi w wieku przedszkolnym. Tym razem, funkcjonariusze odwiedzili Przedszkole nr 5 w Mysłowicach, znajdujące się na ul. Armii Krajowej 28.
Strażnicy zaprezentowali dzieciom wiele zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym – rozpoznawanie świateł i reakcja na nie, dbanie o swoje bezpieczeństwo w czasie przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz podczas poruszania się chodnikiem.
Ponadto, funkcjonariusze własnoręcznie stworzyli ”Prawo Jazdy Małego Kierowcy”, które otrzymał każdy z małych uczestników prelekcji. Uprawnia ono do prowadzenia… samochodów zdalnie sterowanych oraz jest znakomitą pamiątką, która przypomina o podstawach ruchu drogowego 🙂
Dzieci otrzymały również uśmiechnięte odblaski.

Dzięki kolejnej serii zajęć, wierzymy, że wszystkie przedszkolaki będą bezpieczne i widoczne na drodze w czasie zbliżającej się wiosny.

Oprac. A.Szeliga

,,POWIEDZ NIE!” – Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 12.04.2024 w Komendzie Straży Miejskiej Mysłowice odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów w konkursie profilaktycznym dotyczącym używek pt. „Powiedz Nie!” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza.
Laureaci odebrali nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas V-VI zwyciężył Jakub Opałka z SP5, natomiast w kategorii klas VII-VIII zwyciężyła Maja Król z SP5.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom !!!!!

Oprac.D.Garszczynska

Kontrole ładu i porządku publicznego

Strażnicy Miejscy, w czasie trwania codziennej służby, zwracają uwagę na wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi publicznemu.
Kilokukrotnie kontrolują oni Parki Miejskie – Park Zamkowy, Promenadę, Górkę Slupecką, Park Słupna oraz tereny użyteczności publicznej – Kąpielisko Hubertus, psie wybiegi, miasteczka rowerowe i część ”Wesołej Fali”.
Ponadto, funkcjonariusze kontrolują miejsca, w których może dochodzić do zanieczyszczania/zaśmiecania środowiska przez osoby trzecie.
W związku ze zwiększająca się liczbą interwencji, przypominamy o zakazie spożywania alkoholu w Parkach Miejskich oraz o prawidłowym użytkowaniu miejsc, które są przeznaczone do robienia ognisk, jak i szanowaniu mienia miejskiego tj. Ławek, huśtawek oraz urządzeń sensorycznych, które znajdują się w parkach oraz całym mieście.

  • Art. 145 KW – Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
  • Art. 43’1 UoWTPA – Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
    podlega karze grzywny.
  • Art. 143 KW – Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę,
    podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Oprac. A.Szeliga

Pierwsza pomoc w URBAN LAB

W dniu 22.02.2024r w Mysłowickim Urban Labie na ul. Grunwaldzkiej, Mysłowiccy Strażnicy Miejscy przeprowadzili prelekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tematem zajęć było ”Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc”.
Podczas prelekcji, dzieci dowiedziały się jak rozpoznać stan zagrożenia życia osoby trzeciej oraz jak zareagować w takiej sytuacji – jak wezwać pomoc, o czym pamiętać oraz w jaki sposób pomóc osobie poszkodowanej na miarę swoich sił.
Teoria poparta praktyką w miłej atmosferze, pozwoli na lepsze utrwalenie tematu zajęć, a zdobyta wiedza, być może, uratuje komuś życie.

Oprac. A.Szeliga

Monitoring: sprawca dewastacji ujęty

W dniu 10.02.2024, Mysłowiccy Strażnicy Miejscy, podczas pełnienia popołudniowej służby, otrzymali zgłoszenie od dyżurnego, iż w parku Górka Słupecka, nieznany mężczyzna dopuszcza się dewastacji altany. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze potwierdzili fakt – uszkodzony został drewniany element balustrady o długości ok. 60cm.
W/w sprawca uszkodzenia został ujęty przez Strażników Miejskich i przekazany funkcjonariuszom Policji.
W rozmowie z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mysłowice ustalono, że wyrządzona szkoda przekracza kwotę 800 zł.

Oprac. A.Szeliga

Skip to content