32 2222164 , 511 468 564 straz.miejska@myslowice.pl

Straż Miejska Mysłowice

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu informacyjnego

Straż Miejska Mysłowice

41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7

Telefon

32 2222164 , 511 468 564

Pracujemy

6:00 – 22:00

Z ostatniej chwili...

Autochodzik z przedszkolakami

W dniu 20.03.2024r Mysłowiccy Strażnicy Miejscy, po raz kolejny przeprowadzili zajęcia profilaktyczne ”Autochodzik” z dziećmi w wieku przedszkolnym. Tym razem, funkcjonariusze odwiedzili Przedszkole nr 5 w Mysłowicach…

czytaj dalej

,,POWIEDZ NIE!” – Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 12.04.2024 w Komendzie Straży Miejskiej Mysłowice odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów w konkursie profilaktycznym dotyczącym używek pt. „Powiedz Nie!” pod honorowym patronatem Prezydenta…

czytaj dalej

Kontrole ładu i porządku publicznego

Strażnicy Miejscy, w czasie trwania codziennej służby, zwracają uwagę na wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi publicznemu. Kilokukrotnie kontrolują oni Parki Miejskie – Park Zamkowy, Promenadę, Górkę Slupecką,…

czytaj dalej

Pierwsza pomoc w URBAN LAB

W dniu 22.02.2024r w Mysłowickim Urban Labie na ul. Grunwaldzkiej, Mysłowiccy Strażnicy Miejscy przeprowadzili prelekcje dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tematem zajęć było ”Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc”. Podczas prelekcji…

czytaj dalej

Monitoring: sprawca dewastacji ujęty

W dniu 10.02.2024, Mysłowiccy Strażnicy Miejscy, podczas pełnienia popołudniowej służby, otrzymali zgłoszenie od dyżurnego, iż w parku Górka Słupecka, nieznany mężczyzna dopuszcza się dewastacji altany. Po przybyciu na …

czytaj dalej

32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za nami 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w hali widowskowo-sportowej przy ulicy Ks.N.Bończyka w Mysłowicach podczas, którego prowadzone były ciekawe licytacje dla mieszkańców, pokazy taneczne…

czytaj dalej

Straż Miejska Mysłowice

Głowne zadania straży zmierzające do zapewnienia porządku publicznego w naszym mieście realizują funkcjonariusze Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, z którym ściśle współpracuje Zespół Monitoringu.

Referat Patrolowo-Interwencyjny

Funkcjonariusze pełnią służbę całodobowo i realizują ustawowe zadania oraz bieżące interwencje przekazywane przez dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice. Patrole realizowane są w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, a w okresie letnim również w rowerowych.

Zadania i priorytety

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, które realizują strażnicy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz charakterystyką wykroczeń, które najczęściej napotykają w terenie.

Zespół Monitoringu

Zespól monitoringu to pięciu operatorów, którzy nieprzerwanie, 24 godziny na dobę obserwują obraz z 40 kamer systemu monitorującego teren naszego miasta. Informacje o zauważonych nieprawidłowościach natychmiast są przekazywane do Zespołu Dyżurnych.

Działania Zespołu

Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką, organizacją oraz wykazem kamer Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego wraz z ich umiejscowieniem oraz obrazem jaki rejestrują.

Straż Miejska Mysłowice to także:

Zespól Profilaktyki, który realizuje ustawowe zadania dotyczące informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a przede wszystkim uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zjawisk kryminogennych, popełniania przestępstw i wykroczeń. Nad wszystkimi działami straży czuwa Zespół Dyżurnych, który koordynuje wszystkie działania sobie funkcjonariuszy.

Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska

Profilaktyka to także część działalności Straży Miejskiej Mysłowice. Zajęcia, które realizują strażnicy w/w Referatu, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz potrzeb pedagogów i z powodzeniem są już prowadzone od kilkunastu lat.

Nasze programy

Zapraszamy do zapoznania się z programami, które w ramach prelekcji prezentują funkcjonariusze Referatu wraz z ich krótkim opisem oraz podziałem na kategorie wiekowe.

Zespół Dyżurnych

Zespół tworzą strażnicy odpowiednio przeszkoleni, z wieloletnim doświadczeniem – nierzadko ponad dwudziestoletnim – którzy większą część okresu zatrudnienia spędzili w terenie doskonale poznając topografię miasta oraz charakterystyki poszczególnych dzielnic.

Zadania

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem obowiązków i zadaniami, które realizują strażnicy pełniący służbę na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice.

Struktura

Straży Miejskiej Mysłowice

Od 01.07.2011 r. Straż Miejska w Mysłowicach posiada status jednostki organizacyjnej. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin Straży Miejskiej.
Strażą kieruje Komendant  powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Komendant

mgr Dawid Skutela

Komendantem Straży Miejskiej w Mysłowicach jest mgr Dawid Skutela. Nowy Komendant pełni swoją funkcję od 23 maja 2019 r.
Pan Dawid Skutela rozpoczął pracę w  Straży Miejskiej Mysłowice w czerwcu 2006 r., kiedy jednostka była jeszcze wydziałem Urzędu Miasta Mysłowice. Przez te trzynaście lat pracował w służbie patrolowej. Od 2018 roku pełnił obowiązki Kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego.

Nasz nowy Komendant ukończył studia wyższe na kierunku: resocjalizacja, jest czynnym zawodnikiem wschodnich sztuk walki takich jak karate i Ju–Jitsu. Posiadanymi umiejętnościami chętnie dzieli się podczas treningów z innymi strażnikami, co pozwala im na m.in. skuteczne podejmowanie interwencji.
Komendant Dawid Skutela jest od urodzenia mieszkańcem Mysłowic i jako wieloletni pracownik naszej jednostki ma ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi, co w połączeniu ze znajomością specyfiki miasta z pewnością pozwoli mu na efektywne zarządzanie podległą mu jednostką.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem naszej jednostki zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące m.in. statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działania, kompetencji, trybu działania, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, itp.

Zapraszamy także

Skip to content