Straż Miejska Mysłowice

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu informacyjnego w nowej odsłonie

Straż Miejska Mysłowice

41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7

Telefon

32 2222164

Pracujemy

całodobowo

Z ostatniej chwili...

Monitoring mobilny podczas 27 WOŚP w Mysłowicach

Dnia 13.01.2019r. na hali widowiskowo-sportowej MOSiR Mysłowice przy ulicy Bończyka 32z, odbył się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który funkcjonariusze straży miejskiej zabezpieczali przy użyciu mobilnego…

czytaj dalej

Projekt „GORĄCA MISKA ZUPY”

15 stycznia o godz. 11:00 na Mysłowickim Rynku rusza projekt pt. GORĄCA MISKA ZUPY Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”. Inicjatorem wydarzenia jest Piotr Olszowski we współpracy z właścicielką Bistra…

czytaj dalej

UWAGA: Kontrolujemy paleniska!!!

Informujemy, że w trosce o jakość naszego powietrza Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska na terenie całego miasta prowadzi kontrole palenisk pod kątem wypalania paliw zabronionych. Kontrolujemy prywatne posesje…

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Ogłoszony przez Nas konkurs plastyczny pt: „ Misja smogOFF „ skierowany do dzieci najstarszych grup przedszkolnych cieszył się dużym powodzeniem. Przedszkolaki wykazały się dużą pracowitością, dokładnością…

czytaj dalej

Kolejne zajęcia z Referatem Profilaktyki

Mimo upływającego roku 2018, funkcjonariusze zespołu profilaktyki wcale nie zwalniają tępa swojej pracy i w dalszym ciągu realizują swoje zajęcia profilaktyczne na terenie mysłowickich placówek oświatowych…

czytaj dalej

Wspólna kontrola pustostanów

W dniu 13.12.2018r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Mysłowice wraz z Jarogniewem Krupińskim OSP Dąbrówka Mała i jego wiernym towarzyszem Hellboyem skontrolowali wszystkie miejsca na terenie miasta, w…

czytaj dalej

Straż Miejska Mysłowice

Głowne zadania straży zmierzające do zapewnienia porządku publicznego w naszym mieście realizują funkcjonariusze Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, z którym ściśle współpracuje Zespół Monitoringu.

Referat Patrolowo-Interwencyjny

Funkcjonariusze pełnią służbę całodobowo i realizują ustawowe zadania oraz bieżące interwencje przekazywane przez dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice. Patrole realizowane są w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, a w okresie letnim również w rowerowych.

Zadania i priorytety

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, które realizują strażnicy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz charakterystyką wykroczeń, które najczęściej napotykają w terenie.

Zespół Monitoringu

Zespól monitoringu to pięciu operatorów, którzy nieprzerwanie, 24 godziny na dobę obserwują obraz z 40 kamer systemu monitorującego teren naszego miasta. Informacje o zauważonych nieprawidłowościach natychmiast są przekazywane do Zespołu Dyżurnych.

Działania Zespołu

Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką, organizacją oraz wykazem kamer Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego wraz z ich umiejscowieniem oraz obrazem jaki rejestrują.

Straż Miejska Mysłowice to także:

Zespól Profilaktyki, który realizuje ustawowe zadania dotyczące informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a przede wszystkim uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zjawisk kryminogennych, popełniania przestępstw i wykroczeń. Nad wszystkimi działami straży czuwa Zespół Dyżurnych, który koordynuje wszystkie działania sobie funkcjonariuszy.

Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska

Profilaktyka to także część działalności Straży Miejskiej Mysłowice. Zajęcia, które realizują strażnicy w/w Referatu, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz potrzeb pedagogów i z powodzeniem są już prowadzone od kilkunastu lat.

Nasze programy

Zapraszamy do zapoznania się z programami, które w ramach prelekcji prezentują funkcjonariusze Referatu wraz z ich krótkim opisem oraz podziałem na kategorie wiekowe.

Zespół Dyżurnych

Zespół tworzą strażnicy odpowiednio przeszkoleni, z wieloletnim doświadczeniem – nierzadko ponad dwudziestoletnim – którzy większą część okresu zatrudnienia spędzili w terenie doskonale poznając topografię miasta oraz charakterystyki poszczególnych dzielnic.

Zadania

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem obowiązków i zadaniami, które realizują strażnicy pełniący służbę na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice.

Struktura

Straży Miejskiej Mysłowice

Od 01.07.2011 r. Straż Miejska w Mysłowicach posiada status jednostki organizacyjnej. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin Straży Miejskiej.
Strażą kieruje Komendant  powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Zastępca komendanta

Magdalena Kawka

Pracę w szeregach Straży Miejskiej Mysłowice rozpoczęła w 1999 roku, kiedy jednostka była jeszcze wydziałem Urzędu Miasta Mysłowice. Na początku swojej kariery zajmowała się tworzeniem stanowiska dyżurnego, będącego koordynatorem działań służby patrolowo-interwencyjnej. Pełniła również funkcję oskarżyciela publicznego. Od lat działa w Zespole Profilaktyki Straży Miejskiej Mysłowice i jest współautorką wszystkich programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem naszej jednostki zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące m.in. statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działania, kompetencji, trybu działania, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, itp.

Zapraszamy także