Straż Miejska Mysłowice

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu informacyjnego w nowej odsłonie

Straż Miejska Mysłowice

41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7 

Telefon

32 2222164

Pracujemy

całodobowo

Z ostatniej chwili...

Prosimy o pomoc w ustaleniu sprawcy

W dniu 02.10.2018 roku patrol Straży Miejskiej ujawnił na terenie przyległym do ul. Szabelnia sterty porzuconych płyt dachowych typu onduline, pochodzących najprawdopodobniej z prac rozbiórkowo – demontażowych…

czytaj dalej

Kradzież barierek ochronnych na wiadukcie

W dniu 3.10 2018 roku około godz. 11.40, patrol Straży Miejskiej podczas przejazdu ul. Świerczyny ujawnił kradzież 14 sztuk słupków podtrzymujących poręcz mostową bariery energochłonnej wraz z mocowaniami na wiadukcie…

czytaj dalej

Ujęty przez strażników nietrzeźwy kierowca

W dniu wczorajszym, w godzinach dopołudniowych w rejonie ul. Bytomskiej, patrol Straży Miejskiej podjął czynności służbowe wobec kierującego pojazdem, który naruszył przepisy dotyczące prawidłowego parkowania. Okazało się…

czytaj dalej

Pożar pustostanu w dzielnicy Rymera

W dniu dzisiejszym ok. godz. 10.20 strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu pożaru pustostanu przy ul. Robotniczej 22. Prawdopodobnie pożar wznieciły osoby postronne przebywające w tym obiekcie.

czytaj dalej

Gratulacje od Górnoślązaków

W dniu 12.09.2018r. zostaliśmy zaproszeni do Związku Górnoślązaków koło Brzezinka. Tam Pani Prezes Teresa Bialucha przekazała gratulacje od wszystkich członków stowarzyszenia dla Magdaleny Kawki z okazji awansu na…

czytaj dalej

Straż Miejska Mysłowice

Głowne zadania straży zmierzające do zapewnienia porządku publicznego w naszym mieście realizują funkcjonariusze Referatu Patrolowo- Interwencyjnego, z którym ściśle współpracuje Zespół Monitoringu.

Referat Patrolowo-Interwencyjny

Funkcjonariusze pełnią służbę całodobowo i realizują ustawowe zadania oraz bieżące interwencje przekazywane przez dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice. Patrole realizowane są w patrolach zmotoryzowanych, pieszych, a w okresie letnim również w rowerowych.

Zadania i priorytety

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami, które realizują strażnicy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego oraz charakterystyką wykroczeń, które najczęściej napotykają w terenie.

Zespół Monitoringu

Zespól monitoringu to pięciu operatorów, którzy nieprzerwanie, 24 godziny na dobę obserwują obraz z 40 kamer systemu monitorującego teren naszego miasta. Informacje o zauważonych nieprawidłowościach natychmiast są przekazywane do Zespołu Dyżurnych.

Działania Zespołu

Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką, organizacją oraz wykazem kamer Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego wraz z ich umiejscowieniem oraz obrazem jaki rejestrują.

Straż Miejska Mysłowice to także:

Zespól Profilaktyki, który realizuje ustawowe zadania dotyczące informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a przede wszystkim uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zjawisk kryminogennych, popełniania przestępstw i wykroczeń. Nad wszystkimi działami straży czuwa Zespół Dyżurnych, który koordynuje wszystkie działania sobie funkcjonariuszy.

Referat Profilaktyki i Ochrony Środowiska

Profilaktyka to także część działalności Straży Miejskiej Mysłowice. Zajęcia, które realizują strażnicy w/w Referatu, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz potrzeb pedagogów i z powodzeniem są już prowadzone od kilkunastu lat.

Nasze programy

Zapraszamy do zapoznania się z programami, które w ramach prelekcji prezentują funkcjonariusze Referatu wraz z ich krótkim opisem oraz podziałem na kategorie wiekowe.

Zespół Dyżurnych

Zespół tworzą strażnicy odpowiednio przeszkoleni, z wieloletnim doświadczeniem – nierzadko ponad dwudziestoletnim – którzy większą część okresu zatrudnienia spędzili w terenie doskonale poznając topografię miasta oraz charakterystyki poszczególnych dzielnic.

Zadania

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem obowiązków i zadaniami, które realizują strażnicy pełniący służbę na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej Mysłowice.

Struktura

Straży Miejskiej Mysłowice

Od 01.07.2011 r. Straż Miejska w Mysłowicach posiada status jednostki organizacyjnej. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin Straży Miejskiej.
Strażą kieruje Komendant  powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Komendant

mgr Ginter Płaza

Ginter Płaza, emerytowany policjant i pułkownik w stanie spoczynku pełni funkcję  Komendanta Straży Miejskiej Mysłowice od marca 2011 r. 
Wcześniej zajmował stanowiska Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich i Mysłowicach, a także Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w siemianowickim magistracie. Został odznaczony Złota Odznaką za zasługi dla sportu. Jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach.

Zastępca komendanta

Magdalena Kawka

Pracę w szeregach Straży Miejskiej Mysłowice rozpoczęła w 1999 roku, kiedy jednostka była jeszcze wydziałem Urzędu Miasta Mysłowice. Na początku swojej kariery zajmowała się tworzeniem stanowiska dyżurnego, będącego koordynatorem działań służby patrolowo-interwencyjnej. Pełniła również funkcję oskarżyciela publicznego. Od lat działa w Zespole Profilaktyki Straży Miejskiej Mysłowice i jest współautorką wszystkich programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem naszej jednostki zapraszamy do skorzystania z Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące m.in. statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działania, kompetencji, trybu działania, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, itp.

Zapraszamy także